Нейролептики

антипсихотичні препарати, призначені в основному для лікування психічних розладів; мають здатність усувати розлади сприйняття (галюцинації), мислення (марення) та інші порушення психіки.

Похідні фенотіазину:
Алімемазін
Левомепромазин
Метеразін
Періціазін
Перфеназін
Піпотіазін
Пропазин
Тіарідазін
Тиопроперазин
Тріфлуоперазін
Флуфеназину деканоат
Хлорпромазин

Похідні тіоксантена:
Зуклопентіксол
Флупентіксол
Хлорпротиксен

Похідні бутірафенона:
Бенперідол
Галоперидол
Дроперидол

Похідні дифенілбутилпіперидину:
Пенфлюрідол
Пімозид
Флуспірілен

Похідні дібензодіазепіна:
Клозапин
Оланзапін

Похідні індола:
Зипразидон
Карбидин
Сертиндол

Заміщені бензаміди:
Амісульприд
Сульпирид
Супьтопрід
Тіаприд

Різні нейролептики:
Кветіапін
Паліперидон
Рисперидон